Duyurular

Cumhurbaşkanlığı Sistemi Referandum Oylamasına Dair Bera-yı Malumat;

 

Bizler Hayalhanem olarak, yürümekte olduğumuz bu kutlu İman Davası’nda, Bediüzzaman Said NURSİ Hazretleri’nin (ra) Risale-i Nur eselerinden okuduğumuz yüzlerce derslere binaen siyasi meselelere dair UZAK DURMAYI kendimize ve hizmetimize fayda bilip, Üstad Hazretleri’nin “euzu billahi mine’ş-şeytani ve’s-siyase” diye ifade ettiği, şeytanın ve siyasetin şerrinden Allah’a sığınırım ifadesi ise siyasi meselelerde bir duruş gösterme hususunda bizler adına çok önemli bir dayanak olmuştur.

Vakta ki mesele vatan, millet ve devlet meselesi oldu, bizler geri durmadık, durmayacağız da.

YENİ SİVİL ANAYASA ve 16 Nisan 2017 tarihinde referandum ile halkın tercihine sunulacak olması hususu gene siyaset üstü bir meseledir. Bir sivil toplum kuruluşu olarak, acizane kısa ve net şekilde bu konuya yaklaşımımızı siz takipçilerimiz ile samimane paylaşıyoruz.

“Hâkimiyet; kayıtsız ve şartsız, milletindir” hükmünün bu SiVİL anayasa vesilesi ile gerçekleşme zemininin oluşturulması ile birlikte idarenin tek merkezde toplanması; artık üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğünün hayata geçiyor oluşu; doğru demokrasinin, haklı hürriyetin, faydalı fırsat eşitliğinin ve özel teşebbüsün gelişmesinin önlerinin açılabilmesi; emniyet ve huzurun en üst düzeyde sağlanabilmesi; tarihimizdeki kriz günlerinin sahibi olan koalisyon yönetim şeklinin tedavülden kalkması ile ülke istikrarının ömrünün daha uzun süreli sağlanabilecek olması; Cumhurbaşkanlığı makamının Türkiye’de hız ibresini düşürüp ve zaman zaman yolları tıkayan değil, bizzat müdahil olarak işlerin hızlandırılması ve önünü açacak bir konuma gelecek olması; bu yeni sistem ile devlet işlerinin ehline emanet edilebilmesi; ülkemizin, milletimizin ve devletimizin; birliği ve dirliği, istikbal ve istiklalinin emniyet, istikrar ve huzuru adına bir Sivil toplum kuruluşu olarak ve artık siyaset üstü bir hal almış, hatta aziz milletimizin bir nevi hayati derecede kendi kaderini çizme noktasına gelmiş olan bu mesele de 16 Nisan’da bizler de “EVET”in yanındayız.

Sonuç ne olursa olsun milletimiz; devletimiz ve vatanımız için en hayırlı sonucu ile bu önemli meseleyi neticelendirmesini Allah’tan niyaz ediyoruz.

11/02/2017

____________________________________________________________

HAYALHANEM İLİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Dernek yönetim kurulunun 30/11/2016 tarihli kararıyla 16/12/2016 tarihinde saat: 17:30’da dernek merkezinde olağan genel kurul toplantısının aşağıda belirtilen gündemle yapılacağı, ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa veya ertelenmesi halinde ikinci toplantının 23/12/2016 tarihinde aynı yer, saat ve gündemle yapılacağı tarafıma tebliğ edilmiştir.

30/11/2016

TEBLİĞ EDEN
Fatih ÜNAL
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı.

Gündem:

1- Açılış ve Yoklama
2- İstiklal Marşı ve saygı duruşu
3- Divan Teşekkülü
4- Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması,
5- Faaliyet raporu ve denetim raporunun okunması,
6- Denetim kurulu raporlarının okunması ve ibrası
7- Kesin hesap ile Tahmini bütçenin görüşülmesi ve ibrası
8- Mevcut Üyelerin Üyeliklerinin Görüşülmesi
9- Dernek Organlarının seçimi
10- Dilek & Temenniler ve Kapanış İkramı